Tuyển dụng “KỸ SƯ DỰ TOÁN BÁO GIÁ”

By |2020-01-10T03:53:28+00:00December 7th, 2015|Architecture, Construction, Engineering|

Mô tả công việc • Thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh: Báo giá, đàm phán, thương thảo hợp đồng • Tư vấn khách hàng về lựa chọn sản phẩm, tính năng kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng sản phẩm • Tìm kiếm và phát triển thị trường, phát triển khách hàng. •