Bằng sự nỗ lực của tập thể Anh Quân, và sự hỗ trợ của Chủ Đầu Tư, Tư vấn thiết kế, chúng tôi đã thực hiện lễ bàn giao hệ thống Trạm Biến Áp 2x2500kVA vào tháng 10/2019. 

Chúng tôi chân thành gửi lời cảm ơn đến Quý công ty Nhựa Tiền Phong phía Nam, Tư vấn thiết kế Điểm Vuông đã hỗ trợ rất nhiều để chúng tôi góp phần mang giá trị và những thứ tốt nhất đến với dự án. 

Thấu hiểu khách hàng đó luôn là phương châm, và cách tiếp cận mỗi dự án của chúng tôi.